• 02 529 0674 ต่อ 606-607

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

รายชื่อสมุนไพรในชุมชน

ว่านหางจรเข้

สรรพคุณ

น้ำใจใคร

สรรพคุณ

มะเกลือ

สรรพคุณ

เพกา

สรรพคุณ

กระทุ่มนา

สรรพคุณ

ว่านทิพยเนตร

สรรพคุณ

เตยหอม

สรรพคุณ

สิงหโมรา

สรรพคุณ

ว่านกาบหอย

สรรพคุณ

ปลาไหลเผือก

สรรพคุณ

รากสามสิบ

สรรพคุณ

เอื้องหมายนา

สรรพคุณ

สิงโตดำ

สรรพคุณ

มหาหงส์

สรรพคุณ

โลดทะนงแดง

สรรพคุณ

จิกนา

สรรพคุณ

หมากผู้หมากเมีย

สรรพคุณ

เสม็ดแดง

สรรพคุณ

มะเฟือง

สรรพคุณ

แคนา

สรรพคุณ

ว่านธรณีสาร

สรรพคุณ

น้อยหน่า

สรรพคุณ

แห้วหมู

สรรพคุณ

ยอบ้าน

สรรพคุณ

ว่านหางช้าง

สรรพคุณ

เพชรสังฆาต

สรรพคุณ

อินทนิลน้ำ

สรรพคุณ

กะเพรา

สรรพคุณ

ฟ้าทะลายโจร

สรรพคุณ

ย่านาง

สรรพคุณ

ลูกใต้ใบ

สรรพคุณ

น้ำนมราชสีห์

สรรพคุณ

มะเม่า

สรรพคุณ

หว้า

สรรพคุณ

หูเสือ

สรรพคุณ