นัชชา ยันติ

Nadchar Yanti

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : -

Contact Me

การอบรม

  • From fundamental virology to emerging viral diseases ปีที่จัด : (2559)
  • หน่วยงานที่จัด : สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

  • การอบรมบุคลากรเทคนิคที่ใช้เครื่องสลายนิ่ว ปีที่จัด : (2555)
  • หน่วยงานที่จัด : สมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ (ประเทศไทย)

    ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป)

    ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม