เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

JIARANAI PATHOMROTSAKUN

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

Contact Me