คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรมคณะ

23 ก.พ.2564
อบรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงระดับนานาชาติ
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
22 ก.พ.2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่2/2564
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
15 ก.พ.2564
ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ประจำปี 2564
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
25 ธ.ค.2563
กิจกรรม"วันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่

แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2563
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th