คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา

image1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 Click>>

26 / 11 / 2018 10.00 น.
image1

หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR สำหรับประชาชนทั่วไป Click >>


26 / 11 / 2018 10.00 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com