ข่าวรับสมัครนักศึกษา/ข่าวประชาสัมพันธ์

1

หลักสูตร "ผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ 130 ชั่วโมง"

 • ค่าลงทะเบียน (หลักสูตร์ออนไลน์) 19,000 บาท
 • ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร :
  084 0603493 (อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี)
  085 8119939 (อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย)
  สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

  ประกาศรับสมัครอาจารย์ (22 ก.ค.65)

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 สิงหาคม 2565
 • 📌📌รายละเอียดประกาศรับสมัคร📌📌 คลิก

  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (18 ก.พ.65)

  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  หลักสูตร ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ (12 ม.ค.65)

  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) การจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค.65
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 094 295 4141 (รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ : อาจารย์ประจำหลักสูตร)
  080 074 4145 (คุณพัชรพร เรียงวงษ์ : นักวิชาการศึกษา)

  รับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

  หลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ (12 ม.ค.65)

  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) การจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค.65
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 080 747 5137 (อ.ดร.ทิวากร พระไชยบุญ : อาจารย์ประจำหลักสูตร)
  080 074 4145 (คุณพัชรพร เรียงวงษ์ : นักวิชาการศึกษา)

  รับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 TCAS/โควตา

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.64

 • หลักสูตร สบ.สาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตร สบ.การจัดการสถานพยาบาล

 • รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 TCAS/โควตา

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.64

 • หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม

 • รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

  ผลงาน/ความภาคภูมิใจ

  1
  1
  1

  ภาพกิจกรรมคณะ


  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607