ข่าวรับสมัครนักศึกษา/ข่าวประชาสัมพันธ์

1

นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดฯ (No gift policy)(26 ม.ค.66)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล No gift policy

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (18 ก.พ.65)

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หลักสูตรประกาศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง) : รุ่นที่ 1(21 ก.พ.66)

 • 📌เรียนฟรี 🔥ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 📌หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)
 • 📌เรียนจบหลักสูตรสามารถสอบขึ้นทะเบียนหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ 130 ชม. ของ สบส.กระทรวงสาธารณสุขได้
 • 📝 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 (เริ่มอบรม 261 เม.ย.-9 มิ.ย.66)

 • ☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร :
  081-422-6245 (อ.ดร.ปุย)
  หรือ โทร. 090-971-7551 (อ.บัว)
  สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด คลิกที่นี่

  เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เต็มเวลาจันทร์ - ศุกร์ ปีการศึกษา 2566(16 ก.ย.65)

  รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)

 • หลักสูตร สบ.สาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตร สบ.การจัดการสถานพยาบาล
 • หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม

 • ลิ้งรับสมัคร คลิกที่นี่

  เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2565 (16 ก.ย.65)

  รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 21 ตุลาคม 2565

 • หลักสูตร สบ.สาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตร สบ.การจัดการสถานพยาบาล
 • หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม

 • รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

  1

  หลักสูตร ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ (12 ม.ค.65)

  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) การจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค.65
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 094 295 4141 (รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ : อาจารย์ประจำหลักสูตร)
  080 074 4145 (คุณพัชรพร เรียงวงษ์ : นักวิชาการศึกษา)

  รับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

  หลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ (12 ม.ค.65)

  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) การจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค.65
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 080 747 5137 (อ.ดร.ทิวากร พระไชยบุญ : อาจารย์ประจำหลักสูตร)
  080 074 4145 (คุณพัชรพร เรียงวงษ์ : นักวิชาการศึกษา)

  รับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

  ภาพกิจกรรมคณะ


  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Faculty of Public Health Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage
  เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607